Trà Tâm Đức

Chat facebook
Hotline
Hotline:
0898 101 977

SẢN PHẨM DƯỢC LIỆU

HÀ THỦ Ô

HÀ THỦ Ô

Giá: 120.000 VNĐ
Giá sỉ: Liên hệ
VIÊN TAM THẤT

VIÊN TAM THẤT

Giá: 200.000 VNĐ
Giá sỉ: Liên hệ
CÀ GAI LEO .CAO MẬT NHÂN

CÀ GAI LEO .CAO MẬT NHÂN

Giá: 120.000 VNĐ
Giá sỉ: Liên hệ
MƯỚP ĐẮNG RỪNG

MƯỚP ĐẮNG RỪNG

Giá: 350.000 VNĐ
Giá sỉ: Liên hệ
CHUỐI HỘT RỪNG

CHUỐI HỘT RỪNG

Giá: 100.000 VNĐ
Giá sỉ: Liên hệ
NẤM LINH CHI ĐỎ - 100g

NẤM LINH CHI ĐỎ - 100g

Giá: 200.000 VNĐ
Giá sỉ: Liên hệ
HỘT CHUỐI CÔ ĐƠN

HỘT CHUỐI CÔ ĐƠN

Giá: 400.000 VNĐ
Giá sỉ: Liên hệ